قالب پالت

قالب پالت

پالت قالب ها با توجه به مواد ، اشکال ، الگوها می توان آنها را به دسته های مختلف تقسیم کرد:

با توجه به مواد مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد PE پالت قالب, PP پالت قالب، و غیره.؛

با توجه به اشکال مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد پالت تودرتو قالب,  پالت چهار طرفه ورود قالب, پالت ورودی 2 طرفه ماهuld, پالت قابل انعطاف قالب, قالب پالت های مهار را بریزید, صادرات قالب پالت, قالب های پالت قابل انباشته, قالب پالت صنعتی, قالب پالت حمل و نقل، و غیره.

با توجه به الگوهای مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد Gزیان آور پالت قالب, Fرست شده پالت قالب، و غیره.؛

قالب Heya در ساخت و توسعه قالب های پالت متمرکز است و به انتخاب و محل قرار دادن فولاد قالب پالت ، سیستم خنک کننده ، خط جدا سازی ، ضخامت دیواره ، تخلیه و غیره توجه می کند. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.