قالبهای دیگر

قالبهای دیگر

قالب صنعت و کشاورزی محدوده عظیمی است ، نه تنها قالب جعبه ، قالب سطل زباله ، قالب گلدان های گل ، قالب قطعات خودرو ، قالب پالت ما قبلا صحبت کردیم ، اما همچنین شامل Jقالب جعبه unction ، قالب اتصالات لوله ، قالب جعبه گردش مالی ، قالب اتصالات لوله PPR ، و غیره.

Heya Mold بر ساخت و توسعه محصولات متمرکز است قالب های صنعت و کشاورزی، و به انتخاب و مکان آن توجه می کند قالب صنعت و کشاورزی فولاد ، سیستم خنک کننده ، خط تقسیم ، ضخامت دیواره ، تخلیه و غیره. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.