ظروف آشپزخانه قالب های دیگر

ظروف آشپزخانه قالب های دیگر

قالب ظروف آشپزخانه محدوده عظیمی است ، نه تنها قاشق ، چنگال ، قالب چاقو ، قالب دیواره نازک ما قبلا صحبت کردیم ، اما همچنین قالب جعبه ، قالب تزریق فنجان ، قالب ظرف غذای سفارشی ، قالب کوزه ، قالب پلاستیکی ظرف میوه ، قالب گالس شراب و غیره.

قالب Heya در ساخت و توسعه قالبهای ظروف آشپزخانه متمرکز است و به انتخاب و محل قرارگیری فولاد قالب ظروف آشپزخانه ، سیستم خنک کننده ، خط جدا سازی ، ضخامت دیواره ، تخلیه و غیره توجه می کند. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.