قالب گردگیر

قالب گردگیر

زباله دانی قالب ها با توجه به مواد ، اشکال ، الگوها می توان آنها را به دسته های مختلف تقسیم کرد:

با توجه به مواد مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد PE زباله دانی قالب, PP زباله دانی قالب، و غیره.؛

با توجه به اشکال مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد سطل آشغال گرد قالب, سطل آشغال مربعی قالب, قالب سطل گرد و غبار مونتاژ, قالب مرتب سازی سطل زباله, قالب های سطل زباله 120L, قالب سطل آشغال 240 لیتری، و غیره.؛

با توجه به الگوهای مختلف محصول ، می توان آن را به تقسیم کرد Gزیان آور زباله دانی قالب, Fرست شده زباله دانی قالب، و غیره.؛

Heya Mold در ساخت و توسعه قالب های سطل زباله تمرکز دارد و به انتخاب و محل قرار دادن فولاد قالب سطل زباله ، سیستم خنک کننده ، خط جدا سازی ، ضخامت دیواره ، تخلیه و غیره توجه می کند. برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.